Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
7410 d944 390
Reposted frommeem meem viablubra blubra
5945 1a07 390
Reposted fromhornypigeon hornypigeon viadomqe domqe

Nie wierz nigdy, kiedy mówię, że nie chcę.

— Myslovitz
Reposted fromMooonroe Mooonroe viairmelin irmelin
1378 96e0 390
1244 8891 390
Reposted fromparkaboy parkaboy viamolkoholic molkoholic
8238 1303 390
Reposted fromlittlefool littlefool viamolkoholic molkoholic
9352 e34d 390
Reposted fromDaisy88 Daisy88 viadice dice
1631 74ad 390
Reposted fromwhatelseisthere whatelseisthere viaannettee annettee
Żałuję, że jestem jaka jestem. Że ruszają mnie małe gesty i wymyślone aluzje w cudzych słowach. Żałuję, że ważne jest dla mnie czyjeś zdanie, że liczę się z uczuciami innych. Żałuję, że potrafię zmienić humor tysiąc razy na dzień i że, gdy wkrada się ten najczarniejszy nie umiem go przegonić. Żałuję, że nie potrafię pomagać ludziom, że wciąż myślę o sobie. Żałuję, że nie potrafię głośno i wyraźnie stwierdzić czego chcę i godzę się z tym, co przychodzi. Żałuję, że boję się zostać sama.
— Choś przecież nikt nie jest sam.
Reposted fromwdzienniku wdzienniku viaannettee annettee
7204 8a02 390
Reposted fromillidan illidan viafuckyoulittle fuckyoulittle
7563 69a8 390
Reposted frombloodymonk bloodymonk viairmelin irmelin
Reposted frommegusto megusto viairmelin irmelin
5791 52ee 390
Reposted fromMatalisman Matalisman viairmelin irmelin
8228 3986 390
Reposted fromczajnikq czajnikq viablubra blubra
6597 8bd9 390
Reposted fromwonderwoman wonderwoman viairmelin irmelin
1208 ce37 390
dziekan głaszcze
Reposted fromgaypreacher gaypreacher vialemkove lemkove
Reposted fromkelu kelu viabibisi bibisi
1393 f308 390
i na odchudzanie. 
Reposted fromrol rol viablubra blubra
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl